محصولات دانخوری بشقابی طیوران تجهیز

سیستم دانخوری اوگر بشقابی اتوماتیک

قیمت خط ۲۷۰/۰۰۰ تومان

سر و ته ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بشقاب دانخوری هما طیور

قیمت ۱۰۰/۰۰۰ تومان

الکتروگیربکس دانخوری بشقابی

قیمت خط ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

وینچ دانخوری بشقابی چدنی

قیمت خط ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

هاپر دانخوری بشقابی

قیمت ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

ته خط دانخوری بشقابی

قیمت ۵۰۰/۰۰۰ تومان

رابط لوله فلزی دانخوری بشقابی

قیمت ۲۰/۰۰۰ تومان

لوله دانخوری بشقای تاجدار

قیمت ۳۳۰/۰۰۰ تومان

بست تنظیم ارتفاع

قیمت ۵/۰۰۰ تومان

سنسور قطع کن پدالی پارس

قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان

قرقره پلاستیکی آبخوری و دانخوری

قیمت ۷/۰۰۰ تومان

سینی جوجه یک روزه ستاره

قیمت ۴۲/۰۰۰ تومان

دانخوری قفلی ۶ کیلویی ستاره

قیمت ۵۱/۰۰۰ تومان

وینچ دانخوری بشقابی کتابی

قیمت ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

فنر دانخوری بشقابی قطر ۳۶

قیمت ۳۵/۰۰۰ تومان

بشقاب دانخوری پارس

قیمت ۱۲۰/۰۰۰ تومان

گیربکس دانخوری بشقابی

قیمت ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان

بشقاب دانخوری بوقلمون هما طیور

قیمت ۲۹۵/۰۰۰ تومان

قرقره فلزی قطر ۹۰

قیمت ۷۰/۰۰۰ تومان

یاتاقان ucfl204

قیمت ۱۴۰/۰۰۰ تومان

شافت هاپر سیستم دانخوری
اوگربشقابی

قیمت ۱۰۰/۰۰۰ تومان

بست فنر گیر

قیمت ۷۰۰۰ تومان