فشارشکن آبخوری نیپل پارس یکی از مهمترین لوازم در خطوط آبخوری نیپل می باشد. وظیفه اصلی فشار شکن آبخوری نیپل تنظیم فشار آب داخل خطوط نیپل می باشد. که یک وظیفه بسیار مهم تلقی می شود. زیاد بودن فشار آب داخل خطوط باعث هدر رفتن آب و خیسی بستر خواهد شد. و کم بودن فشار آب هم باعث می شود تا به جوجه ها به مقدار کافی آب نرسد. بنابراین این فشار با توجه به سن گله باید تنظیم شود.

 

فشار شکنها دارای پیچ تنظیم فشار در قسمت زیرین می باشند. که با چرخش آنها به طرفین می توان بالا رفتن یا پائین آمدن فشار خطوط را در روی آب نمای نصب شده بر روی فشار شکن ملاحضه کرد فشار شکنهای آبخوری نیپل در بازار به دو صورت عرضه می شوند.

در یک مدل همراه با شیر فشار مستقیم می باشند در مدل دیگر فاقد شیر مستقیم می باشند شیر فشار مستقیم وظیفه ایجاد فشار خط ورودی رابطورکامل و بدون افت برروی خطوط نیپل را دارد. بنابراین در موقع دادن واکسن و همچنین شتسشوی خطوط نیپل و جود شیر فشار مستقیم کمک زیادی می کند. توصیه میکنیم در صورتیکه فشار شکن آبخوری  نیپل  از نوع بدون شیر فشار مستقیم خرید کردیده اید. یکی از محصولات ما که به عنوان شیر فشار مستقیم در سایت قابل عرضه هست را هم خرید نمائید.

 

قیمت ۴۸۰/۰۰۰ تومان