رابط اس پلاستیکی آبخوری نیپل جهت مهار لوله نیپل به لوله نگهدارنده فلزی.بست  اس پلاستیکی در دو مدل طراحی می شوند. یک مدل رابط لوله چهار گوش به نگهدارنده ویک مدل هم رابط لوله گرد به لوله نگهدارنده می باشد. جنس این قطعه از نوع پلاستیک می باشد وگروه تولیدی یعقوبی این بست را با کیفیت بالایی عرضه می نماید.

این محصول توسط گروه تولیدی یعقوبی تولید می شود.

قیمت ۳/۵۰۰ تومان