مقالات

 پاکسازی مرغداری برای جوجه ریز

پاکسازی مرغداری برای جوجه ریز

 

با توجه به اینکه آماده سازی و ضد عفونی مرغداری از اصول اساسی برای یک پرورش بهداشتی و موفق بوده لذا در این مطلب سعی شده است مراحل مختلف آماده سازی و ضد عفونی مرغداری بصورت مختصرجهت استفاده مرغداران گرامی شرح داده شود .

الف -شستشو وضد عفونی نمودن سالن های مرغداری :

اولین کار بعد از ارسال گله به کشتارکاه،تخلیه کود بستر است باید تمامی کود بستر به خارج از سالن منتقل گردد ابتدا بهتر است کود موجود در سالن با فرمالین ضد عفونی شده و سپس نسبت به حمل آن اقدام گردد.

کامیون های حمل پس از بارگیری و قبل از ترک سالن پوشانده شوند و همچنین چرخ های آن ضد عفونی گردند تا از پراکنده شدن کود در محوطه مرغداری خودداری گردد بعد از جارو کشی وپاکسازی سالن از بقایای کود ،پر وسایر بقایای آلوده کننده ،تجهیزات غیر ثابت سالن از قبیل آبخوری ها ، دانخوری ها، و سایر قطعات باید از سالن خارج وجهت شستشو به محوطه سیمانی در خارج از سالن منتقل گردد.
سالن وتجهیزات ثابت موجود در آن بایستی ابتدا خیسانده وسپس باآب تحت فشار شسته شود استفاده از آبگرم جهت شستشوتوصیه میگردد سپس شستشو باآب همراه موادضد عفونی کننده انجام گیرد.

پس از این مرحله سالن مجدداًبا آب تمیز تحت فشار آبکشی شود.باید دقت شودکلیه قسمت های داخلی وخارجی سالن کاملاً شسته و تمیز گردد شستشو بایستی از سقف شروع شده وسپس به سمت پائین شستشو را ادامه دهید و دقت شود کلیه نقاط از قبیل گوشه های سالن ومنافذ به خوبی و با حوصله شستشو شوند ولازم است در مورد مکان های ذیل دقت لازم را داشته باشید :

محل استقرار هوا کش ها
هواکش ها ومحورهای آن
لوله های آب
زوایای سالن

تجهیزات غیر ثابت نیز پس از تعمیرات لازم وشستشو با مواد ضد عفونی کننده وآبکشی می تواند در این مرحله به سالن منتقل شود .
لازم به توضیح است که قبل از شستشوی سالن نسبت به قطع برق اقدام نمایید .سالن تمیزوخالی فرصت مناسبی بری تعمیر و نگهداری است لذا قسمت های مختلف سالن که نیازبه اصلاح دارد بایستی نسبت به آن اقدام نمود کف سالن رابااستفاده از سیمان درزگیری نموده وترک خوردگی ودرزهای دیوارها وسقف را مسدود نمایید.

ب- شستشو وضد عفونی لوازم وتجهیزات :

کلیه لوازم وتجهیزات مرغداری ازقبیل دانخوری وآبخوری ولوازمی که قابل شستشو می باشندبه خارج از سالن منتقل کرددوباید در مرحله اول با آب گرم شسته وغوطه ور شوند لوازم فوق را مجدداً با آب گرم وبرس شسته وسپس با ماده ضد عفونی کننده موثر ضد عفونی گردد.

ج- پاکسازی وشستشو محوطه :

سه لوح آسفالته وبتونی محوطه مرغداری پس از شستشو سالن ها با آب فشار قوی باید کاملاً تمیز گردد.
اسپری ماده ضد عفونی کننده مانند فرمالین بر روی سطوح اعم از آسفالت شده وبتونی الزامی است وآهک پاشی سطوح غیر قابل شستشوی محوطه مرغداری پس از انتقال لوزم وتجهیزات مرغداری به داخل سالن ها با آب آهک تازه انجام پذیرد .
برای کنترل پرندگان وحشی نسبت به نصب توری درپنجره هااقدام نمایید وتمامی قسمت های دیوارها و سقف رادرصورت وجودسوراخ تعمیر نمایید در مرحله آخروپس ازریختن بستروقبل ازجوجه ریزی داخل سالن را با استفاده از مخلوط پرمنگنات و فرمالین بصورت گاز ضد عفونی نمایید این عمل در صورتی موثر خواهد بود که سالن را کاملاً بسته وکلیه منافذ وسوراخ ها را مسدود نمایید.
قبل از رسیدن جوجه ها مخزن آب را با آب تمیز وتازه پر کرده وامکان دسترسی به آب را در طول ۲۴ساعت اولیه فراهم نمایید هیتر ها را نیز روشن کرده تا دمای مناسب برای جوجه فراهم گردد و کلیه حوضچه های ضدعفونی رابا محلول ضدعفونی کننده تازه پرنمایید . درانتخاب جوجه نیزدقت کافی را بکار برده وپس از کسب اطلاعات لازم نسبت به خرید جوجه اقدام نمایید.
در رابطه با استفاده گاز فرمالین + پرمنگنات جهت ضد عفونی رعایت نکات ذیل ا لزامی است :

۱-استفاده از لباس کار و ماسک ودستکش مناسب

۲- قبل ازشروع عملیات ضدعفونی با فرمالین کلیه درب ها ،پنجره هاومنافذ را ببندیدتا امکان خروج گاز وجود نداشته باشد

۳- میزان حداقل مصرف پرمنگنات ۱۰ گرم وفرمالین ۲۰سی سی برای هر متر مکعب حجم سالن بوده وحداقل حرارت سلن کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد ورطوبت نسبی ۶۵ درصد نباشد .

۴- دقت شود که ابتدا پرمنگنات را در ظرف ریخته وسپس فرمالین را به آن اضافه نمایید

۵- درب وپنجره ها بعد از ۲۴ ساعت باز کرده وقبل از اینکه وارد سالن شوید تهویه را روشن نموده تا دود خارج شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *