طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
مازندران/آمل/میدان قائم/پاساژ قائم/ طبقه همکف

محصولات مه پاش طیوران تجهیز

پکیج کامل مه پاش ۱۱۰ بار برتونیلی

پکیج کامل مه پاش ۲۰۰ بار برتونیلی

الکتروپمپ ۱۱۰ بار مه پاش برتونیلی

الکتروپمپ ۲۰۰ بار مه پاش برتونیلی

ابتدای خط فیتینگی مه پاش

دو راهی فیتینگی مه پاش

سه راهی فیتینگی مه پاش

پایه نازل یک طرفه فیتینگی مه پاش

پایه نازل دو طرفه فیتینگی مه پاش

ته خط دو طرفه فیتینگی مه پاش

شیلنگ پلی آمید مه پاش

هوزینگ و فیلتر ۱ اینچ

نازل مه پاش استیل
Call Now Button