طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
مازندران/آمل/میدان قائم/پاساژ قائم/ طبقه همکف

محصولات دانخوری بشقابی طیوران تجهیز

سیستم دانخوری اوگر بشقابی اتوماتیک

قیمت خط ۲۷۰/۰۰۰ تومان

سر و ته ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بشقاب دانخوری هما طیور

قیمت ۹۵/۰۰۰ تومان

الکتروگیربکس دانخوری بشقابی

قیمت خط ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان

وینچ دانخوری بشقابی چدنی

قیمت خط ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

هاپر دانخوری بشقابی

قیمت ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

ته خط دانخوری بشقابی

قیمت ۵۰۰/۰۰۰ تومان

رابط لوله فلزی دانخوری بشقابی

قیمت ۲۰/۰۰۰ تومان

لوله دانخوری بشقای تاجدار

قیمت ۳۳۰/۰۰۰ تومان

دانخوری سطلی پارس

قیمت ۱۲۵/۰۰۰ تومان

سنسور قطع کن پدالی پارس

قیمت ۸۵/۰۰۰ تومان

قرقره پلاستیکی آبخوری و دانخوری

قیمت ۶/۰۰۰ تومان

سینی جوجه یک روزه ستاره

قیمت ۴۲/۰۰۰ تومان

دانخوری قفلی ۶ لیتری ستاره

قیمت ۶۰/۰۰۰ تومان

وینچ دانخوری بشقابی کتابی

قیمت ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فنر دانخوری بشقابی قطر ۳۶

قیمت ۳۵/۰۰۰ تومان

بشقاب دانخوری پارس

قیمت ۱۰۰/۰۰۰ تومان

گیربکس دانخوری بشقابی

قیمت ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

بشقاب دانخوری بوقلمون هما طیور

قرقره فلزی قطر ۹۰

قیمت ۷۰/۰۰۰ تومان
Call Now Button