هواکش ۱۴۰ شش پره بیگ پرشین

۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۰۰ شش پره بیگ پرشین

۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۴۰ شش پره بیگ هردزمن

۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان

هواکش ۱۰۰ شش پره بیگ هردزمن

۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان

جت هیتر گازوئیلی ۱۰۰ هزار الوند

۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

جت هیتر گازی ۱۰۰ هزار الوند

۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

جت هیتر دوگانه ۱۰۰ هزار الوند

۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

جت هیتر گازی ۱۰۰ هزار البرز

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هیتر کابینتی ۱۵۰ هزار تمام استیل الوند

قیمت ۶۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان

هیتر کابینتی ۲۵۰ هزار تمام استیل الوند

قیمت ۷۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

هیتر کابینتی ۳۰۰ هزار تمام استیل الوند

قیمت ۸۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان

هیتر ۱۵۰ هزار آلیاژی الوند

قیمت ۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان

سیستم آبخوری نیپل

قیمت خط ۱۸۰/۰۰۰ تومان

سر و ته ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان

فشارشکن طرح بیگ هردزمن

قیمت ۵۰۰/۰۰۰ تومان

کاسه دو پایه آبخوری نیپل

قیمت ۴/۵۰۰ تومان

سوزن آبخوری نیپل استیل taren

قیمت ۲۵/۰۰۰ تومان

سیستم دانخوری اوگر بشقابی اتوماتیک

قیمت خط ۲۷۰/۰۰۰ تومان

سر و ته ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بشقاب دانخوری هما طیور

قیمت ۱۰۰/۰۰۰ تومان

الکتروگیربکس دانخوری بشقابی

قیمت خط ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان

وینچ دانخوری بشقابی چدنی

قیمت خط ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله استیل ۴۰تات

قیمت ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله استیل ۵۰ تات

قیمت ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله استیل ۶۰ تات

قیمت۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فن سیرکوله گالوانیزه ۶۰ تات

قیمت ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان

پنجره اینلت ورتکس الوند

۵۲۰/۰۰۰ تومان

پنجره اینلت آرین

۴۵۰/۰۰۰ تومان

پنجره اینلت پارس

۴۶۰/۰۰۰ تومان

پنجره اینلت کارنا

۴۵۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۳.۷ تن

قیمت ۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۵.۵ تن

قیمت ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۷.۲ تن

قیمت ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹ تن

قیمت ۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

انتقال دان قطر ۹۰

قیمت خط ۲۷۰/۰۰۰ تومان

سر و ته ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

الکتروگیربکس ۱ اسب انتقال دان

قیمت ۷/۸۰۰/۰۰۰۰ تومان

فنر انتقال دان قطر ۷۰

قیمت ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

لوله انتقال دان قطر ۷۰

قیمت ۵۰۰/۰۰۰ تومان

پکیج کامل مه پاش ۱۱۰ بار برتونیلی

قیمت ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

الکتروپمپ ۱۱۰ بار مه پاش برتونیلی

قیمت ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

نازل مه پاش استیل

قیمت ۵۰/۰۰۰ تومان

شیلنگ پلی آمید مه پاش

قیمت ۶۰/۰۰۰ تومان

پد سلولزی قطر ۱۰ کولان سل

قیمت ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

پد سلولزی قطر ۱۰ هواسلولز

قیمت ۹۱۶/۰۰۰ تومان

پد سلولزی قطر ۱۵ کولان سل

قیمت ۱/۵۳۰/۰۰۰ تومان

پد سلولزی قطر ۱۵ هواسلولز

قیمت ۱/۳۸۰/۰۰۰ تومان

تجهیزات مرغداری

آموزش پرورش مرغ

بهداشت مرغداری

تولید تجهیزات مرغداری

دانخوری و آب خوری