پرورش مرغ محلی در شرایط بد اقتصادی

امروزه با توجه به شرایط بد اقتصادی بسیاری از مرغداریها و حتی کشتارگاه های صنعتی با مشکل عدم صرفه اقتصادی و گاها ورشکستگی مواجه شده اند و پرورش مرغ محلی در شرایط بد اقتصادی میتواند بعنوان یک کسب و کار ساده و اما پر درامد باشد

ادامه مطلب