طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
مازندران/آمل/میدان قائم/پاساژ قائم/ طبقه همکف

اصول اولیه در طراحی گلخانه

اصول اولیه در طراحی گلخانه (بیشتر…)

اصول اولیه در طراحی گلخانه (بیشتر…)

ادامه مطلب

کاربرد فن و هواکش برای تهویه گلخانه

کاربرد فن و هواکش برای تهویه گلخانه در این مقاله می خواهیم کاربرد فن و هواکش برای تهویه گلخانه را بررسی کنیم بالا رفتن دمای داخل گلخانه بیش از حد استاندارد وتعین شده باعث بروز مشکلات متعددی در سالن های گلخانه می شود .شل شدن ...

کاربرد فن و هواکش برای تهویه گلخانه در این مقاله می خواهیم کاربرد فن و هواکش برای تهویه گلخانه را بررسی کنیم بالا رفتن ...

ادامه مطلب

پد کولینگ سلولزی

پد کولینگ سلولزی چیست و چگونه می تواند محیط را خنک سازد؟ هدف از ساخت پد کولینگ سلولزی ، افزایش راندمان در روش های سرمایش تبخیری می ‌باشد. در سرمایش تبخیری یک اصل ساده استوار است.جریان هوایی که از محیط مرطوب عبور می‌ کند، همراه ...

پد کولینگ سلولزی چیست و چگونه می تواند محیط را خنک سازد؟ هدف از ساخت پد کولینگ سلولزی ، افزایش راندمان در روش های ...

ادامه مطلب
Call Now Button