کاربرد فن و هواکش برای تهویه گلخانه

بالا رفتن دمای داخل گلخانه بیش از حد استاندارد وتعین شده باعث بروز مشکلات متعددی در سالن های گلخانه می شود.شل شدن ساقه گیاهان –کوچک شدن گل ها –دیر گل دادن گیاهان برخی از این مشکلات می باشند.

ادامه مطلب