طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
طیوران تجهیز
مازندران/آمل/میدان قائم/پاساژ قائم/ طبقه همکف

اصول ساده تهویه مرغداری در زمستان

اصول ساده تهویه مرغداری در زمستان در این مقاله به بررسی اصول ساده تهویه مرغداری در زمستان و نکات دیگردر سالن مرغداری می پردازیم 1 - استفاده از اینلت در طول سالن جهت ایجاد هوای یکنواخت در تمامی سالن: متاسفانه در اکثر نقاط کشور شاهد ...

اصول ساده تهویه مرغداری در زمستان در این مقاله به بررسی اصول ساده تهویه مرغداری در زمستان و نکات دیگردر سالن مرغداری می پردازیم ...

ادامه مطلب

کاربرد تهویه در پرورش مرغ گوشتی

کاربرد تهویه در پرورش مرغ گوشتی کاربرد تهویه در پرورش مرغ گوشتی مهم می باشد زیرا جوجه های گوشتی وقتی وارد سالن مرغداری می گردند نیاز به جایی دارند که هوای تازه در آن جریان داشته باشد تا در آنجا به خوبی تغذیه کنند و ...

کاربرد تهویه در پرورش مرغ گوشتی کاربرد تهویه در پرورش مرغ گوشتی مهم می باشد زیرا جوجه های گوشتی وقتی وارد سالن مرغداری می ...

ادامه مطلب

پد کولینگ سلولزی

پد کولینگ سلولزی چیست و چگونه می تواند محیط را خنک سازد؟ هدف از ساخت پد کولینگ سلولزی ، افزایش راندمان در روش های سرمایش تبخیری می ‌باشد. در سرمایش تبخیری یک اصل ساده استوار است.جریان هوایی که از محیط مرطوب عبور می‌ کند، همراه ...

پد کولینگ سلولزی چیست و چگونه می تواند محیط را خنک سازد؟ هدف از ساخت پد کولینگ سلولزی ، افزایش راندمان در روش های ...

ادامه مطلب
Call Now Button