نمایش یک نتیجه

پنجره اینلت ستاره

ریال۳.۸۰۰.۰۰۰
پنجره اینلت ستاره دریچه ای است کاملا قابل کنترل،در ابعاد مختلف که  هوای ورودی سالن از طریق آن در جهت تنظیم شده وارد سالن مرغداری می شود.