نمایش دادن همه 6 نتیجه

هیتر کابینتی ۱۵۰ هزار آلیاژی الوند

ریال۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰
هیتر 150 هزار آلیاژی الوند یا کوره هوای گرم یکی از مهمترین و پرکاربرترین تجهیزات گرمایشی برای تامین گرمای مورد نیاز سالن های  گلخانه ها ، مرغداری ها ،سالنهای ورزشی،سوله های بزرگ صنعتی و غیره می باشد.

هیتر کابینتی ۱۵۰ هزار استیل الوند

ریال۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
هیتر کابینتی ۱۵۰ هزار تمام استیل الوند یا کوره هوای گرم یکی از مهمترین و پرکاربرترین تجهیزات گرمایشی برای تامین گرمای مورد نیاز سالن های  گلخانه ها ، مرغداری ها ،سالنهای ورزشی،سوله های بزرگ صنعتی و غیره می باشد.

هیتر کابینتی ۱۵۰ هزار الوند

ریال۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰
هیتر کابینتی ۱۵۰ هزار نیمه استیل الوند یا کوره هوای گرم یکی از مهمترین و پرکاربرترین تجهیزات گرمایشی برای تامین گرمای مورد نیاز سالن های  گلخانه ها ، مرغداری ها ،سالنهای ورزشی،سوله های بزرگ صنعتی و غیره می باشد.

هیتر کابینتی ۲۵۰ هزار استیل الوند

ریال۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰
هیتر کابینتی ۲۵۰ هزار تمام استیل الوند یا کوره هوای گرم یکی از مهمترین و پرکاربرترین تجهیزات گرمایشی برای تامین گرمای مورد نیاز سالن های  گلخانه ها ، مرغداری ها ،سالنهای ورزشی،سوله های بزرگ صنعتی و غیره می باشد.

هیتر کابینتی ۲۵۰ هزار الوند

ریال۶۳۲.۰۰۰.۰۰۰
هیتر کابینتی ۲۵۰ هزار نیمه استیل الوند یا کوره هوای گرم یکی از مهمترین و پرکاربرترین تجهیزات گرمایشی برای تامین گرمای مورد نیاز سالن های  گلخانه ها ، مرغداری ها ،سالنهای ورزشی،سوله های بزرگ صنعتی و غیره می باشد.

هیتر کابینتی ۳۰۰ هزار استیل الوند

ریال۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰
هیتر کابینتی ۳۰۰ هزار تمام استیل الوند یا کوره هوای گرم یکی از مهمترین و پرکاربرترین تجهیزات گرمایشی برای تامین گرمای مورد نیاز سالن های  گلخانه ها ، مرغداری ها ،سالنهای ورزشی،سوله های بزرگ صنعتی و غیره می باشد.