نمایش دادن همه 2 نتیجه

فن سیرکوله استیل ۴۰ تات

ریال۳۴.۰۰۰.۰۰۰
فن سیرکوله ۴۰ الوند جهت جابجایی هوا و یکسان سازی دما و رطوبت در سالن های مرغداری و گلخانه و سالن های پرورش قارچ استفاده می شود. فن سیرکوله معمولی در ارتفاع بالای سالن و زیر سقف نصب می شود.

فن سیرکوله استیل ۵۰ تات

ریال۴۴.۰۰۰.۰۰۰
فن سیرکوله ۵۰ الوند جهت جابجایی هوا و یکسان سازی دما و رطوبت در سالن های مرغداری و گلخانه و سالن های پرورش قارچ استفاده می شود. فن سیرکوله معمولی در ارتفاع بالای سالن و زیر سقف نصب می شود.