نمایش دادن همه 4 نتیجه

شاتر ورودی هوا

ریال۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
در سالنهای مرغداری لازمه ایجاد سرعت بالای باد داشتن هواکش های خوب و بر قدرت و همچنین شاتر ورودی هوا می باشد تا هوای مورد نیاز جهت مکش هواکش  را تامین سازند.

هواکش ۱۰۰ بیگ هردزمن

ریال۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
هواکش 100 شش پره بیگ هردزمن را می توان به جرات بهترین هواکش موجود در بازار ایران دانست.این هواکش ساخت کشور چین میباشد و بصورت قطعات توسط شرکت تهویه پیام وارد ایران می شود و مونتاژ می شود کیفیت بالای این هواکش از جمله مشخصه های بارز این هواکش می باشد که می تواند سالها بدون سرویس و خرابی به کار مداوم خود در سالنهای مرغداری و گلخانه ادامه دهد.قدرت بالای این هواکش در فشار منفی های مختلف هم از دیگر شاخصه های این محصول میباشد.هوادهی معادل 623/18 مترمکعب در ساعت میزان دبی این هواکش می باشد.

هواکش ۱۴۰ بیگ هردزمن

ریال۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰
هواکش 140 شش پره بیگ هردزمن را می توان به جرات بهترین هواکش موجود در بازار ایران دانست.این هواکش ساخت کشور چین میباشد و بصورت قطعات توسط شرکت تهویه پیام وارد ایران می شود و مونتاژ می شود کیفیت بالای این هواکش از جمله مشخصه های بارز این هواکش می باشد که می تواند سالها بدون سرویس و خرابی به کار مداوم خود در سالنهای مرغداری و گلخانه ادامه دهد.قدرت بالای این هواکش در فشار منفی های مختلف هم از دیگر شاخصه های این محصول میباشد.هوادهی معادل 940/43 مترمکعب در ساعت میزان دبی این هواکش می باشد.

هواکش ۱۴۰شش پر الوند

ریال۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
هواکش 140شش پر استیل الوندبا تعداد 6پره از جنس استیل قابل استفاده در گلخانه و مرغداری و دامداری و انواع سالنهای ورزشی و صنعتی می باشد.