نمایش یک نتیجه

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۰.۵ تن

ریال۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 10.5 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.