در حال نمایش 4 نتیجه

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۴ تن

قیمت اصلی ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۲.۶ تن

قیمت اصلی ریال۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۳۲۰.۵۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۳.۵ تن

قیمت اصلی ریال۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۴۴۸.۴۰۰.۰۰۰ است.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹.۷ تن

قیمت اصلی ریال۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۸۰۲.۷۵۰.۰۰۰ است.