نمایش دادن همه 4 نتیجه

سیلوی فلزی ذخیره دان ۱۳.۲ تن

ریال۸۵۵.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 13.2تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۲۱ تن

ریال۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 21 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۳.۷ تن

ریال۴۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 3.7 تن شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند. سیلو های خوراک دام شرکت طیوران تجهیز جهت ذخیره سازی انواع حبوبات،غلات،آرد، خوراک دام و طیور ،دانه های روغنی و سیمان و غیره نیز پیشنهاد میشوند. این سیلوها با سازه های ایده ال نسبت به هر نوع آب و هوایی طراحی شده است. این سیلو ها قابلیت طراحی بصورت مکانیزه بارگیری و تخلیه از طریق الواتور و نقاله های مارپیچی می باشد.

سیلوی فلزی ذخیره دان ۹ تن

ریال۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰
سیلوی فلزی ذخیره دان 9 تن مرغداری شرکت طیوران تجهیز  متفاوت طراحی شده و فرم های آن با توجه به نیاز مشتری قابلیت تغییر دارند.این سیلوها با توجه به ارتفاع مکان نصب میتوانند دارای ارتفاع متناسبی باشند.