نمایش یک نتیجه

شاتر ورودی هوا

ریال۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
در سالنهای مرغداری لازمه ایجاد سرعت بالای باد داشتن هواکش های خوب و بر قدرت و همچنین شاتر ورودی هوا می باشد تا هوای مورد نیاز جهت مکش هواکش  را تامین سازند.