نمایش 1–12 از 22 نتیجه

جت هیتر دوگانه ۱۰۰ هزار الوند

ریال۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر دوگانه سوز 100 هزار الوند یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر دوگانه دودکش دار البرز

ریال۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر دوگانه سوز 100 هزار دودکش دار البرز یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر دوگانه دودکش دار الوند

ریال۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر دوگانه سوز 100 هزار دودکش دار الوند یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر دوگانه سوز البرز

جت هیتر دوگانه سوز البرز یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد .جت

جت هیتر گازوئیلی ۱۰۰ هزار البرز

ریال۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر گازوئیلی 100 هزار البرز یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر گازوئیلی ۵۰ هزار البرز

ریال۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر گازوئیلی 50 هزار البرز یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه با ظرفیت کم میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر گازوئیلی ۵۰ هزار الوند

ریال۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر گازوئیلی 50 هزار الوند یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه با ظرفیت کوچک میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر گازوئیلی الوند

ریال۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر گازوئیلی 100 هزار الوند یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر گازوئیلی دودکش دار البرز

ریال۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر گازوئیلی 100 هزار دودکش دار البرز یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر گازوئیلی دودکش دار الوند

ریال۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر گازوئیلی 100 هزار دودکش دار الوند یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.

جت هیتر گازی ۱۰۰ هزار الوند

جت هیتر گازی ۱۰۰ هزار الوند یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه  میباشد

جت هیتر گازی ۵۰ هزار البرز

ریال۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
جت هیتر گازی 50 هزار البرز یکی از پر کاربرد ترین وسیله گرمایشی در سالن های مرغداری و گلخانه با ظرفیت کوچک میباشد .جت هیترهای گروه تولیدی یعقوبی (طیوران تجهیز ) انتخابی از بهترین برندهای داخلی از قبیل نیروتهویه البرز،صنایع مرغداری الوند میباشند.