کلاج گریز از مرکز هواکش یک سیستم است که برای جلوگیری از ایجاد فشار منفی در مرکز هواکش استفاده می‌شود. این فشار منفی می‌تواند باعث ورود هوا به داخل سیستم شود. و باعث کاهش عملکرد و کاهش بازدهی سیستم شود. با استفاده از کلاج گریز از مرکز هواکش، در صورتی که فشار منفی در مرکز هواکش ایجاد شود، محفظه هواکش از سیستم جدا شده و هوا به صورت مستقیم به فضای خارج از سیستم دفع می‌شود.

کلاچ گریز از مرکز هواکش یک فناوری است، که در سیستم های هواکش استفاده می شود .تا از تأثیرات منفی ناشی از اختلالات در مرکز هواکش جلوگیری کند. 

مزایای استفاده از کلاچ گریز از مرکز هواکش عبارتند از:

  1. کاهش خطر آسیب: با استفاده از کلاچ گریز از مرکز هواکش، خطر آسیب به سیستم هواکش در صورت بروز اختلالات کاهش می یابد. این فناوری به صورت خودکار و سریع به اختلالات واکنش نشان می دهد و جلوی آسیب به سیستم را می گیرد.
  2. حفاظت از تجهیزات: استفاده از کلاچ گریز از مرکز هواکش می تواند به حفاظت از تجهیزات مرتبط با سیستم هواکش کمک کند. با جلوگیری از بارهای غیرمعمول و ناشی از اختلالات در مرکز هواکش، تجهیزات مورد استفاده در سیستم حفظ می شوند.
  3. بهبود کارایی: استفاده از کلاچ گریز از مرکز هواکش می تواند به بهبود کارایی سیستم کمک کند.

     

قیمت ۴۲۰/۰۰۰ تومان