140 300x300 - هاپر دانخوری بشقابی

هاپر دانخوری بشقابی

قیمت ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

هاپر دانخوری بشقابی یکی از مهمترین قسمتهای دانخوری هست.هاپر دانخوری بشقابی که توسط گروه تولیدی یعقوبی تولید می شود از جنس ورق گالوانیزه می باشد. این هاپرها با ظرفیت ۸۰ کیلوگرم تولید می شوند.

دارای دو قسمت هاپر و زیر هاپر می باشد که توسط گیره در دو طرف به یگدیگر وصل و مهار می شوند.ضخامت ورق هاپر ۱ میلیمتر و ورق زیر هاپر ۲ میلیمتر می باشد.

رابط لوله که در قسمت زیر هاپر تعبیه شده است طوری طراحی و نصب شده است تا دچار شکستگی و کج شدن نشود.