سطل مدرج ستاره

سطل مدرج ستاره ظرفیت ۱۷ لیتر که از جنس پلاسک سخت و مقاوم ساخته شده است .این سطل مناست در حمل دان و آب می باشد که در فارم مرغداری کارایی بسیار یالایی دارد 

یکی از مزیت های این سطل موج بودن آن است که به راحتی می توان میزان آّب داخل آن را اندازه گیری کرد