رابط لوله فلزی دانخوری بشقابی

 

رابط لوله فلزی دانخوری بشقابی قطعه ای است جهت اتصال محکم واصولی لوله های دانخوری به یکدیگر .این قطعه از جنس ورق گالوانیزه یک میل

در طول ۱۷سانت با چهار پیچ ومهره تولید می گردد. 

فرم بدنه این رابط ها مطابق با فرم بدنه لوله های دانخوری می باشد تا زمان محکم شدن پیچ ها اتصال اصولی ومحکمی داشته باشیم