قیمت اصلی ریال۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۳۹.۵۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۱۷۴.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۶۴.۵۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ است.
قیمت اصلی ریال۱.۳۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱.۲۰۰.۰۰۰ است.

سخن مدیر:

سلام دوست عزیز، طیوران تجهیز مرجعی برای پاسخگویی به نیازهای تجهیزاتی فارم های گلخانه و مرغداری شماست. همیشه در حال تلاش برای ایجاد محصولات عالی و خلاقانه هستیم تا بتوانیم سهمی موثر در تولیدات شما داشته باشیم…